slider img 1 1 zobacz więcej Umiejętna sztuka
budowania teraźniejszości
Tworzenie przyszłości
za pomocą
nowoczesnych technologii
zobacz więcej
Ochrona przeszłości
z zastosowaniem
nowych technologii
zobacz więcej
Architektura
mieszkaniowa

Budynki usługowe,
komercyjne
i użyteczności publicznej
Projektowanie
architektoniczne

Architektura
krajobrazu

Konserwacja
zabytków

Architektura & Projektowanie,
+ Aranżacja Wnętrz

Renata Stefania Węsierska

Zabudowa hotelowa i mieszkaniowa | Budynki komercyjne, usługowe i wielofunkcyjne | Budynki użyteczności publicznej | Obiekty sportowe | Rewitalizacja i renowacja budynków zabytkowych | Architektura wiejska

Projektowanie architektury

Zintegrowane planowanie architektoniczne obejmuje zarządzanie oraz jednoczesną pracę nad szeregiem wielobranżowych projektów.

Zrównoważone podejście do architektury potwierdza ten aspekt zaangażowania oraz ma dominujący wpływ na wdrażanie i realizację zamierzonych inwestycji.

Architektura krajobrazu

Usługi w zakresie architektury krajobrazu obejmują planowanie zagospodarowania terenu i zieleni. Celem jest tworzenie elastycznych unikalnych rozwiązań z głównymi ideami skoncentrowanymi na osiągnięciu jedności architektonicznej, w aspektach materialnym i symbolicznym.

Konserwacja zabytków

Budynki zabytkowe wymagają trwałych metod konserwatorskich połączonych ze świadomością czynników przedłużających ich istnienie i integralność. Precyzyjne projekty renowacji wymagają solidnej wiedzy naukowej, artystycznej i rzemieślniczej oraz współpracy ekspertów branżowych.

Wybrane Projekty

Sekcja zawiera przęgląd najnowszych projektów i realizacji w zakresie achitektury, które reprezentują najważniejsze aspekty wizualne i techniczne naszej obecnej działalności projektowej.
Zachęcamy również do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat naszych priorytetów oraz obejrzenia Portfolio.
Jeśli posiadają państwo pomysł na zamierzenie budowlane oraz pragną go rozwinąć i zrealizować, zapraszamy do kontaktu.