Architektura & Design
Pracownia Autorska

Renata Stefania Węsierska

slider img 1 1 Zobacz więcej Umiejętna sztuka
budowania teraźniejszości
Tworzenie przyszłości
za pomocą
nowoczesnych technologii
zobacz więcej
Ochrona przeszłości
z zastosowaniem
nowych technologii
zobacz więcej
Architektura
mieszkaniowa
i hotelowa

Budynki komercyjne
i użyteczności publicznej
Architektura

Projektowanie
Wnętrz

Planowanie
Krajobrazu

Architektura & Design — Pracownia Autorska — Architekt Renata Stefania Węsierska realizuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania, budowy i obsługi inwestycji. Specjalizujemy się w architekturze zrównoważonej, projektowaniu i wyposażeniu wnętrz, planowaniu krajobrazu oraz konserwacji i renowacji budynków zabytkowych. Zapewniamy pełne wielobranżowe wsparcie na każdym etapie wykonawczym inwestycji.

Zabudowa hotelowa i mieszkaniowa | Budynki komercyjne, usługowe i wielofunkcyjne | Budynki użyteczności publicznej | Obiekty sportowe | Rewitalizacja i renowacja budynków zabytkowych | Architektura wiejska

Architektura

Zintegrowane usługi w zakresie planowania architektonicznego obejmują zarządzanie oraz jednoczesną pracę nad szeregiem wielobranżowych projektów. Zorganizowany system pracy potwierdza ten aspekt naszego zaangażowania w zrównoważony proces twórczy i ma dominujący wpływ na realizację zamierzonych inwestycji.

Architektura krajobrazu

Usługi w zakresie architektury krajobrazu obejmują kompleksowe planowanie zagospodarowania terenu i zieleni. Naszym celem jest tworzenie estetycznych i unikalnych rozwiązań kompozycyjnych z głównymi ideami skoncentrowanymi na osiągnięciu jedności architektonicznej, w aspektach materialnym i symbolicznym.

Konserwacja zabytków

Budynki zabytkowe wymagają nowoczesnych i trwałych metod konserwatorskich połączonych ze świadomością czynników przedłużających ich istnienie i integralność. Tworzymy precyzyjne projekty renowacji w wyniku zrównoważonej współpracy ekspertów branżowych, łącząc solidną wiedzę naukową, artystyczną i rzemieślniczą. 

Kompleksowe usługi projektowe i obsługa inwestycji

Sekcja zawiera przegląd najnowszych projektów i realizacji w zakresie architektury.
Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na temat aktualnych realizacji oraz obejrzenia Portfolio.
Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy potrzebują pomocy w zaprojektowaniu i wykonaniu dowolnego zamierzenia budowlanego. Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji. Działamy w systemie Design—Build.